Úvod

Spolehlivost a kvalita:

Spolehlivost a kvalitu naší práce potvrzuje skutečnost, že se k nám naši klienti rádi vracejí, protože se na řešení jejich problematiky snažíme vždy nahlížet komplexně a dokážeme veškeré dotazy řešit s ohledem na účetní, daňovou i právní stránku věci. Každému klientovi zaručujeme individuální přístup a dokážeme se přizpůsobit jeho časovým nárokům. Proti případným škodám máme sjednáno pojištění profesní odpovědnosti z výkonu naší činnosti.

Profesionalita:

Získáte profesionálně, ekonomicky a přehledně vedenou součást Vašeho podnikání zahrnující metodicky vedené účetnictví, správný odvod daní a optimalizaci nákladů. Naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou zkušenými odborníky s požadovanou kvalifikací a letitou praxí.

Kompletní služby:

V rámci nabídky kompletních služeb jsme schopni zajistit kvalitní subdodávky v oborech auditu, právního poradenství, sepisování notářských zápisů a vyhotovování znaleckých posudků tak, aby klient nemusel tyto jednotlivé služby sám dále vyhledávat.

Moderní prostředky:

Naši klienti si mohou vybrat mezi použitím prostředků moderní komunikace, např. přenos dat pomocí internetu (podávání daňových přiznání touto cestou je u nás samozřejmostí) nebo klasickým předáváním dokladů k zaúčtování v naší firmě či zvolit formu návštěv našeho zaměstnance u klienta.